Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (www.kmop.gr)

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (www.isotita.gr)

 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (www.kethi.gr)

και Δίκτυο «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» (www.gynaikes-politiki.gr)

 

Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση (www.airetes.gr)

 

Βουλή των Ελλήνων (www.hellenicparliament.gr)

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (www.europarl.europa.eu)

 

European Institute for Gender Equality (www.eige.europa.eu)

 

European Women's Lobby (www.womenlobby.org)