Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Πολιτική-Περισσότερες γυναίκες το 2014» το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού διεξάγει μια διαδικτυακή έρευνα  προκειμένου να διερευνήσει τη στάση και τις αντιλήψεις των ψηφοφόρων απέναντι σε γυναίκες πολιτικούς υποψηφίους. Η έρευνα είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 5-7 λεπτά. Προκειμένου να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε συνδεθείτε στο παρακάτω link.

https://www.surveymonkey.com/s/Q3DP9HC